Sikker lading

Har du en elektrisk bil, eller er interessert i å anskaffe deg? Da kan det være lurt å sette deg inn i hvordan du kan lade bilen din på en trygg måte.

Sikker lading av elbil

1. Bruke egen «hjemmelader»

Å bruke egen hjemmelader som kun er ment for å lade en elbil er den sikreste løsningen. Det vanligste uttaket fra en slik boks er «type2» kontakten. Disse ladeboksene har normalt sett innebygde sikkerhetsfunksjoner som kontrollerer fordelingen av strøm, og eventuelle feil som skulle oppstå. Jordfeilbryter type B* er ofte installert i boksen. Vurderer du anskaffelse av din egne hjemmelader? Det kan vi hjelpe deg med, ta kontakt med din lokale forhandler og kan råde deg om type. Hjemmelader bruker 16A, som vil si at ladingen går litt raskere.

2. Bruke eksisterende kontakt

Det er også mulig å benytte en vanlig stikkontakt (Schuko) for å lade våre elektriske biler, men tilrettelegg ladesituasjonen slik at den blir så trygg som mulig. Stikkontakten skal ha en egen kurs med maks 10A sikring, og kontakten skal beskyttes av en egen jordfeilbryter (type B)*. For å bevare ladekabelen og kontakten best mulig bør den henges opp på en krok, eller legges i en kurv for å avlaste ladeboksen. Dette for å minimere skade som kan forekomme av ladeboksens vekt dersom den blir hengende fra kontakten. Ta kontakt med en elektriker for å sikre tilstanden på ditt anlegg, og få råd om eventuelle tiltak før du lader hjemme.

3. Ikke bruk skjøteledning

Under lading skal ikke skjøteledning eller kabeltrommel benyttes. Ved bruk av skjøteledning/kabeltrommel økes faren for varmgang og skade. Skjøteledning/kabeltrommel må aldri legges over fortau eller vei, der den er utsatt for å bli skadet eller forårsake skade.

*Jordfeilbryter type B sørger for at kobling er sikret mot eventuelle forstyrrelser elbilen kan påvirke strømnettet. Jordfeilbryter type B sørger for at strøm fra elbilen din ikke flyttes tilbake til det elektriske anlegget du benytter under lading. Dersom det skulle skje et uhell, og det ble benyttet en stikkontakt eller andre ladeforhold uten jordfeilbryter type B, vil det kunne påvirke et eventuelt forsikringskrav.

Kilde: www.dsb.no

VIL DU VITE MER OM

Outlander PHEV?

VIL DU VITE MER OM

i-MiEV?